featured

EYT Haberi: 43 yaşında erken emeklilik için iyi haber açıklandı

Ağır ve yorucu işlerde uzmanlaşan vatandaşlar, asıl hizmet süresi yani tefecilik hakkında fikir sahibi olarak erken emekli olabiliyor. Yakın zamana kadar 18 mesleğin bu hakkı vardı, ancak sağlık çalışanı ve bekçi gibi mesleklerin yerini son düzenlemelerle değiştirmiş ve 45 işe erken emekliliğe izin verilmiştir.

Düşük emeklilik haklarına rağmen, milyonlarca işçi emeklilik tarihlerini geri sayıyor ve bazı durumlarda erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bu noktada erken emeklilik için yararlanabilecekleri fırsatlar konusunda çok fazla araştırma yapıyorlar.

İnşaat sektöründen cam ve madenciliğe kadar pek çok mesleği, iş hukukunda hizmet ömrünün fiilen uzatılması olarak tanımlanan ve kamuda “giyinme hakkı” olarak tanımlanan uygulamadır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar diğer işçilere göre daha erken emekli olma hakkına sahiptir. Fiili olarak uzatılmış faydalı ömür bu meslekler için de geçerlidir. Bu kapsamda ilgili mesleklerde çalışanlara 60-90, bazı mesleklerde ise 180 gün emeklilik hakkı verilebilecek.

Erken emekliliğe uygun işlerin sayısı son yıllarda 18’den 45’e yükseldi. Bu meslekler arasında radyologlar, diş hekimleri ve diş radyologları, hapishane gardiyanları, yedek pilotlar ve hapishane tesisleri bulunmaktadır. Ağustos 2017’den itibaren şirkete katılan herkes erken emeklilik amortisman hakkını kullanabilir.

50 yaşından önce emekli olma imkanı

Efektif çalışma süresinin uzatılması, 360 günlük normal çalışma süresini aşan risk bölümü ve ilgili sektör düzenlemelerinin öngördüğü saat sayısı dikkate alınarak belirlenir.

Amortisman için çeşitli koşullar gereklidir. İlk şart 5 yıllık bir süre. Bu haktan yararlanarak tehlikeli işler yapan işçiye teslim edilmesi gereken hizmet süresinin uzatılması beş yılı aşamaz. Bazı özel meslekler için bu sürenin sekiz yıla kadar çıkabileceği söylenebilir.

Bu terimi kullanmanın avantajı, amortismana tabi mesleklerden birinde çalışabilmenizdir. Ayrıca bu alanda çalışmak yetmemekte ve bu haklar işi fiilen yapanlara verilmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.